Windows 7 Mail

Met deze toets test u uw kennis over het e-mailprogramma Windows Live Mail op een computer met Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Is het mogelijk om vanaf uw eigen e-mailadres een e-mail naar uzelf te versturen?

2. Hoe opent u in Windows Live Mail een binnengekomen e-mailbericht in een apart venster?

3. Wordt de originele tekst meegestuurd als u een e-mail beantwoordt door te klikken op ?

4. Kunt u in Windows Live Mail een verstuurd e-mailbericht zelf later nog bekijken?

5. Kunnen e-mailberichten van uw vrienden of familieleden ook in de map Ongewenste berichten terecht komen?

6. Staat in een e-mailadres altijd het @-symbool?

7. Waar moet u in Windows Live Mail op klikken om een nieuw e-mailbericht te maken?

8. Op welke knop moet u klikken om een bepaald e-mailbericht naar iemand anders dan de afzender te sturen?

9. Is het mogelijk een bijlage die u heeft ontvangen bij een e-mailbericht op te slaan op uw eigen computer?

10. Wat geeft dit pictogram  bij een e-mailbericht aan?

11. Hoe opent u in Windows Live Mail een bijlage in een e-mail?

12. Mag een e-mailadres spaties bevatten?

13. Hoe kunt u in Windows Live Mail een venster met een e-mailbericht sluiten?

14. Is het mogelijk om een e-mailbericht naar meerdere e-mailadressen tegelijk te sturen?

15. Hoe kunt u in Windows Live Mail de map Verwijderde items in één keer leeg maken?

16. Hoe ziet u in Windows Live Mail dat er een nieuw e-mailbericht is binnengekomen?

17. Waar moet u op klikken om een antwoord op een e-mailbericht te sturen naar de verzender én alle andere geadresseerden?

18. Wat houdt het in als dit pictogram  bij een e-mail staat in Windows Live Mail?

19. Waar kunt u in Windows Live Mail op klikken om uw e-mail handmatig bij te werken?

20. Waar moet u op klikken om de instellingen van Windows Live Mail aan te passen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Windows 7 voor senioren deel 1