Windows 7 Mail

Met deze toets test u uw kennis over het e-mailprogramma Windows Live Mail op een computer met Windows 7.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wordt de originele tekst meegestuurd als u een e-mail beantwoordt door te klikken op ?

2. Is het mogelijk om vanaf uw eigen e-mailadres een e-mail naar uzelf te versturen?

3. Is het mogelijk een bijlage die u heeft ontvangen bij een e-mailbericht op te slaan op uw eigen computer?

4. Mag een e-mailadres spaties bevatten?

5. Kunt u in Windows Live Mail een verstuurd e-mailbericht zelf later nog bekijken?

6. Waar moet u in Windows Live Mail op klikken om een nieuw e-mailbericht te maken?

7. Hoe opent u in Windows Live Mail een binnengekomen e-mailbericht in een apart venster?

8. Kunnen e-mailberichten van uw vrienden of familieleden ook in de map Ongewenste berichten terecht komen?

9. Wat houdt het in als dit pictogram  bij een e-mail staat in Windows Live Mail?

10. Is een e-mailbericht definitief verwijderd wanneer u deze uit de map Verwijderde items heeft verwijderd?

11. Staat in een e-mailadres altijd het @-symbool?

12. Is het mogelijk om een e-mailbericht naar meerdere e-mailadressen tegelijk te sturen?

13. Waar moet u op klikken om een antwoord op een e-mailbericht te sturen naar de verzender én alle andere geadresseerden?

14. Waarvoor is de map Concepten in Windows Live Mail bedoeld?

15. Is een e-mailbericht definitief verwijderd wanneer u deze uit uw Postvak IN heeft verwijderd?

16. Hoe slaat u in Windows Live Mail een e-mailbericht op in de map Concepten?

17. Hoe ziet u in Windows Live Mail dat er een nieuw e-mailbericht is binnengekomen?

18. Waar kunt u in Windows Live Mail op klikken om uw e-mail handmatig bij te werken?

19. Wat geeft dit pictogram  bij een e-mailbericht aan?

20. Hoe kunt u in Windows Live Mail de map Verwijderde items in één keer leeg maken?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets: