Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

2. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

3. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

4. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

5. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

6. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

7. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

8. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

9. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

10. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

11. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

12. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

13. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

14. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

15. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

16. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

17. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

18. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

19. Welke cel staat onder cel D5?

20. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

21. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

22. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

23. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

24. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

25. Waar moet u in het venster Opties voor Word op klikken om het venster Autocorrectie te openen?

26. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

27. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

28. Wat gebeurt er als u drie keer op een tekst klikt?

29. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

30. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

31. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

32. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

33. Wat wordt er in PowerPoint met animaties bedoeld?

34. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

35. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

36. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

37. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

38. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

39. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

40. Op welke knop onder in het venster moet u klikken om een overzicht te zien van alle dia`s in verkleinde vorm?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365