Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

2. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

3. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

4. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

5. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

6. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

7. Hoe selecteert u cel A1?

8. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

9. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

10. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

11. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

12. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

13. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

14. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

15. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

16. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

17. Welke cel staat onder cel D5?

18. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

19. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

20. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

21. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

22. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

23. Hoe wordt door de spellingcontrole een fout gespeld woord tijdens het typen aangegeven?

24. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

25. Hoe kunt u een tekstvak verslepen naar een andere plaats?

26. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

27. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

28. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

29. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

30. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

31. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

32. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

33. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

34. Wat wordt er in PowerPoint met een thema bedoeld?

35. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

36. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

37. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

38. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

39. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

40. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)