Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

2. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

3. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

4. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

5. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

6. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

7. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

8. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

9. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

10. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

11. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

12. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

13. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

14. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

15. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

16. Welke cel staat onder cel D5?

17. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

18. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

19. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

20. Hoe selecteert u cel A1?

21. Hoe kunt u een tekstvak verslepen naar een andere plaats?

22. Welke pagina’s worden afgedrukt als u in het venster Afdrukken bij Pagina’s 2-5 typt?

23. Wat gebeurt er als u op het witte gedeelte van de horizontale liniaal klikt?

24. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

25. Wat wordt er in Word met een stijl bedoeld?

26. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

27. Op welke knop moet u klikken om te kiezen hoe de tekst om, over of achter een afbeelding loopt?

28. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

29. Hoe heet een vaste tekst boven aan de pagina die op iedere pagina voorkomt?

30. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

31. Is het mogelijk om een eenmaal geselecteerde indeling van een dia handmatig aan te passen?

32. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

33. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

34. Is het mogelijk om een video te bewerken in PowerPoint?

35. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

36. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

37. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

38. Wanneer u in dit vak niets typt, wordt de tekst in dit vak dan afgedrukt?

39. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

40. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)