Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

2. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

3. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

4. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

5. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

6. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

7. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

8. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

9. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

10. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

11. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

12. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

13. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

14. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

15. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

16. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

17. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

18. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

19. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

20. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

21. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

22. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

23. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

24. Wat gebeurt er als u drie keer op een tekst klikt?

25. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

26. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

27. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

28. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

29. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

30. Wat gebeurt er als u op het witte gedeelte van de horizontale liniaal klikt?

31. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

32. Op welk tabblad moet u klikken om een video in PowerPoint in te korten?

33. Met welke knop kunt u tekst in een vak horizontaal centreren?

34. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

35. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

36. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

37. Wat wordt er in PowerPoint met een thema bedoeld?

38. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

39. Is het mogelijk om een eenmaal geselecteerde indeling van een dia handmatig aan te passen?

40. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)