Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

2. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

3. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

4. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

5. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

6. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

7. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

8. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

9. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

10. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

11. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

12. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

13. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

14. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

15. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

16. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

17. Welke cel staat onder cel D5?

18. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

19. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

20. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

21. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

22. Wat gebeurt er als u in een lijst met opsommingstekens bij een van de punten op deze knop  klikt?

23. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

24. Is het mogelijk om in Word een ander papierformaat te kiezen dan A4?

25. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

26. Wat wordt er in Word met een stijl bedoeld?

27. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

28. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

29. Hoe heet een vaste tekst boven aan de pagina die op iedere pagina voorkomt?

30. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

31. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

32. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

33. Op welk tabblad moet u klikken om een video in PowerPoint in te korten?

34. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

35. Wat wordt er in PowerPoint met animaties bedoeld?

36. Op welke manier verandert u de grootte van een afbeelding?

37. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

38. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

39. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

40. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2019, 2016 en Office 365 (Ook geschikt voor Office 2021!)