Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

2. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

3. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

4. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

5. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

6. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

7. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

8. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

9. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

10. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

11. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

12. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

13. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

14. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

15. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

16. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

17. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

18. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

19. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

20. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

21. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

22. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

23. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

24. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

25. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

26. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

27. Hoe kunt u een tekstvak verslepen naar een andere plaats?

28. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

29. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

30. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

31. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

32. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

33. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

34. Op welke knop onder in het venster moet u klikken om een overzicht te zien van alle dia`s in verkleinde vorm?

35. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

36. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

37. Liggen de kleuren van een thema in PowerPoint vast?

38. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

39. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

40. Waar is deze knop op een dia met een standaard indeling voor bedoeld?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)