Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

2. Hoe selecteert u cel A1?

3. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

4. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

5. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

6. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

7. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

8. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

9. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

10. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

11. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

12. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

13. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

14. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

15. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

16. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

17. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

18. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

19. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

20. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

21. Wat gebeurt er met een afbeelding als u op de knop  klikt?

22. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

23. Hoe kunt u het soort tabstop veranderen?

24. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

25. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

26. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

27. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

28. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

29. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

30. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

31. Wanneer u in dit vak niets typt, wordt de tekst in dit vak dan afgedrukt?

32. Is het in PowerPoint mogelijk om een eigen foto als achtergrond te gebruiken?

33. Waar is deze knop op een dia met een standaard indeling voor bedoeld?

34. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

35. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

36. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

37. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

38. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

39. Hoe worden de verschillende pagina`s in een PowerPoint-presentatie genoemd?

40. Is het mogelijk een presentatie af te drukken?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)