Office Word, Excel en PowerPoint 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

2. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

3. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

4. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

5. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

6. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

7. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

8. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

9. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

10. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

11. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

12. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

13. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

14. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

15. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

16. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

17. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

18. Welke cel staat onder cel D5?

19. Hoe selecteert u cel A1?

20. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

21. Wat gebeurt er als u in een lijst met opsommingstekens bij een van de punten op deze knop  klikt?

22. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

23. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

24. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

25. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

26. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

27. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

28. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

29. Op welk tabblad moet u klikken om een afbeelding in een document te kunnen plaatsen?

30. Is het mogelijk om in Word een ander papierformaat te kiezen dan A4?

31. Is het mogelijk om een video te bewerken in PowerPoint?

32. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

33. Wat gebeurt er als u in een dia met een standaard indeling op deze knop klikt?

34. Op welke knop moet u drukken om een diavoorstelling te beëindigen?

35. Wat wordt er in PowerPoint met een thema bedoeld?

36. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

37. Wat wordt er in PowerPoint met animaties bedoeld?

38. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

39. Is het mogelijk om de volgorde van animaties op een dia te veranderen?

40. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2019, 2016 en Office 365