Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

2. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

3. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

4. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

5. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

6. Welke cel staat onder cel D5?

7. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

8. Hoe selecteert u cel A1?

9. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

10. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

11. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

12. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

13. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

14. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

15. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

16. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

17. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

18. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

19. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

20. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

21. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

22. Hoe kunt u het soort tabstop veranderen?

23. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

24. Is het mogelijk om in Word de opmaak van een tekst te kopiëren?

25. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

26. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

27. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

28. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

29. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

30. Is het mogelijk om in Word een ander papierformaat te kiezen dan A4?

31. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

32. Hoe kunt u zien dat er een overgangseffect is ingesteld tussen twee dia`s?

33. Is het mogelijk om een eenmaal geselecteerde indeling van een dia handmatig aan te passen?

34. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

35. Op welke knop moet u drukken om een automatisch geplaatst opsommingsteken te verwijderen?

36. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

37. Is het mogelijk om een video te bewerken in PowerPoint?

38. Wat betekent het als er een vakje met een cijfer, bijvoorbeeld , op een dia staat?

39. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

40. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365