Office Word, Excel en PowerPoint 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over de Office-programma`s Word, Excel en PowerPoint 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 40 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

2. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

3. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

4. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

5. Hoe selecteert u cel A1?

6. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

7. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

8. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

9. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

10. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

11. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

12. Welke cel staat onder cel D5?

13. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

14. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

15. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

16. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

17. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

18. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

19. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

20. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

21. Wat is het doel van het laten tonen van verborgen tekens?

22. Wat wordt er in Word met een stijl bedoeld?

23. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

24. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

25. Wat wordt er in Word met een macro bedoeld?

26. Wat zijn SmartArt-afbeeldingen?

27. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

28. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

29. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

30. Is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te maken als u geen gebruik heeft gemaakt van stijlen?

31. Waar is deze knop op een dia voor bedoeld ?

32. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

33. Op welke manier verandert u de grootte van een afbeelding?

34. Op welk tabblad moet u klikken om een video in PowerPoint in te korten?

35. Is het in PowerPoint mogelijk om een eigen foto als achtergrond te gebruiken?

36. Op welke manier kunt u de volgorde van dia`s veranderen?

37. Op welke knop onder in het venster moet u klikken om een overzicht te zien van alle dia`s in verkleinde vorm?

38. Met welke knop verandert u de kleur van de geselecteerde tekst?

39. Wat gebeurt er als u op deze knop onder in het venster klikt?

40. Op welke knop in een dia moet u klikken om een eigen video toe te voegen aan uw presentatie?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
EVALUATIEVERSIE - Office 2016, 2013 en Office 365