Word 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het tekstverwerkingsprogramma Word 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welke Word-optie maakt u speciale sierlijke effecten met letters?

2. Wordt een zacht afbreekstreepje altijd afgedrukt?

3. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

4. Met welke knop stelt u de regelafstand in?

5. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

6. Wat gebeurt er als u op deze knop  klikt?

7. Met welke knop maakt u een opsomming met opsommingstekens?

8. Wat gebeurt er als u drie keer op een tekst klikt?

9. Wat gebeurt er als u de -toets indrukt en op een tekst klikt?

10. Hoe zorgt u er voor dat een woord ook in andere documenten niet meer fout wordt gerekend door de spellingcontrole?

11. Op welke knop moet u klikken om te kiezen hoe de tekst om, over of achter een afbeelding loopt?

12. Welk pictogram geeft een decimale tab weer?

13. Op welk tabblad moet u klikken om een nieuwe kolom in een bestaande tabel in te kunnen voegen?

14. Op welke knop kunt u klikken om een document op te slaan?

15. Op welke manier kunt u een tabstop verwijderen?

16. Wat gebeurt er als u op het witte gedeelte van de horizontale liniaal klikt?

17. Waar kunt u op klikken om een letter met een accent, bijvoorbeeld ó, te kunnen selecteren?

18. Waar moet u op klikken om verschillende soorten instellingen van Word aan te passen?

19. Waar kunt u in het lint op klikken om tekst vetgedrukt te maken?

20. Is het mogelijk om met de cijfers in een tabel in Word berekeningen te maken?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Word 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Word 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)