Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

2. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

3. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

4. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

5. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

6. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

7. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

8. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

9. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

10. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

11. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

12. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

13. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

14. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

15. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

16. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

17. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

18. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

19. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

20. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)