Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

2. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

3. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

4. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

5. Welke cel staat onder cel D5?

6. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

7. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

8. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

9. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

10. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

11. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

12. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

13. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

14. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

15. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

16. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

17. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

18. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

19. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

20. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013