Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

2. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

3. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

4. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

5. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

6. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

7. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

8. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

9. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

10. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

11. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

12. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

13. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

14. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

15. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

16. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

17. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

18. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

19. Welke cel staat onder cel D5?

20. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)