Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

2. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

3. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

4. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

5. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

6. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

7. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

8. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

9. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

10. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

11. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

12. Hoe kunt u zien welke formule er in een cel staat?

13. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

14. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

15. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

16. Met welke knop kunt u bedragen laten afronden?

17. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

18. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

19. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

20. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)