Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

2. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

3. Met welke knop kunt u decimalen toevoegen aan een getal?

4. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

5. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

6. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

7. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

8. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

9. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

10. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

11. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

12. Welke cel staat onder cel D5?

13. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

14. Wat betekenen deze tekens in de volgende formule: ?

15. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

16. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

17. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

18. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

19. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

20. Hoe wordt in Excel een vakje in een werkblad genoemd?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013