Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

2. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

3. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

4. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

5. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

6. Met welke knop kunt u geselecteerde getallen laten optellen?

7. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

8. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

9. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

10. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

11. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

12. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

13. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

14. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

15. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

16. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

17. Hoe selecteert u cel A1?

18. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

19. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

20. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)