Excel 2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

2. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

3. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

4. Hoe selecteert u cel A1?

5. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

6. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

7. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

8. Met welk symbool begint u in Excel altijd een formule?

9. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

10. Is het mogelijk om de werkbalk Snelle toegang aan te passen?

11. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

12. Welke formule geeft in Excel een vermenigvuldiging aan?

13. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

14. Als u het procentteken % achter een getal typt en een formule met deze cel maakt, herkent Excel dan dat het om een percentage gaat?

15. Met welke optie kunt u er voor zorgen dat u van een lijst met persoonsnamen alleen de gegevens van personen met dezelfde achternaam ziet?

16. Wanneer u een rij of kolom invoegt, worden de formules dan altijd automatisch aangepast?

17. Hoe kunt u de inhoud van een cel verwijderen?

18. Is het mogelijk om een grafiek naar een andere plaats op het werkblad te slepen?

19. Op welke knop moet u klikken om een Excel-bestand op te slaan?

20. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Office 2013 en 2010 (ook geschikt voor versie 2016)
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013