Excel 2019/2016/2013/2010

Met deze toets test u uw kennis over het spreadsheetprogramma Excel 2019, 2016, 2013 of 2010.

Beantwoord de volgende 20 vragen en klik daarna op Toets nakijken. Het resultaat en de juiste antwoorden worden direct op uw beeldscherm getoond. Indien gewenst, kunt u daarna het Computerbrevet ontvangen.

Veel succes!

De toetsvragen:

1. Hoe wijzigt u handmatig de kolombreedte?

2. Hoe selecteert u meerdere, aansluitende cellen?

3. Wat gebeurt er als u dubbelklikt op de lijn tussen twee kolomkoppen?

4. Hoe zorgt u ervoor dat een koptekst precies in het midden boven twee kolommen komt te staan?

5. Hoe kunt u in het werkblad zien hoeveel rijen en kolommen er op één pagina kunnen worden afgedrukt?

6. Waar wordt een nieuwe rij toegevoegd als u bij op en vervolgens op .

7. Met welk knopje wijzigt u de tekstkleur in een cel?

8. Welke formule geeft in Excel een deling aan?

9. Wat gebeurt er als u één cel selecteert en vervolgens op deze knop klikt: ?

10. Hoe selecteert u cel A1?

11. Wanneer u aantallen wijzigt, moet u dan een nieuwe grafiek plaatsen om deze bij te werken?

12. Wat gebeurt er als u op deze knop klikt: ?

13. Wat betekent het als deze tekens in een cel staan: #######?

14. Wanneer u een formule kopieert naar een andere cel blijft deze dan in alle gevallen hetzelfde?

15. Wat wordt er in Excel met een macro bedoeld?

16. Met welke knop kunt u met één klik een punt tussen het getal 10000 laten zetten en twee decimalen plaatsen, zodat er 100.000,00 komt te staan?

17. Op welke knop op tabblad moet u klikken om ervoor te kunnen zorgen dat bepaalde rijen altijd in beeld blijven wanneer u omlaag scrollt?

18. Wat gebeurt er wanneer u een hele kolom heeft geselecteerd en u klikt op ?

19. Hoe wijzigt u de inhoud van een cel?

20. Hoe maakt u een reeks maanden door alleen de eerste maand in te typen?

Visual Steps-logo

Aanbevolen bij deze toets:

Basisboek Excel 2019, 2016 en Office 365 (Ook geschikt voor Excel 2021!)
Office 2016, 2013 en Office 365
Basisboek Excel 2016 en 2013
Word, Excel en PowerPoint 2013 en 2010 voor senioren (ook geschikt voor versie 2016)